Nekatur ofereix el servei “NEKARESERVES” que facilita als usuaris la recerca d'allotjament en els agroturismes i cases rurals d'Euskadi segons les característiques que sol•licitin, i s'ofereix a l'usuari la gestió de la reserva sense cap cost addicional als allotjaments de l'associació.

COM FER UNA RESERVA A TRAVÉS DE NEKARESERVES

 • Telefònicament trucant al 902 13 00 31
 • Gratuïtament a través de Skype Truca-hi ara
 • Per e-mail: Escrivint a erreserbak@nekatur.net
 • Emplenant el següent formulari Obrir formulari
 • A través del nostre web:

  Possibilitat de realitzar una recerca de disponibilitat segons les característiques que interessin utilitzant el cercador d'allotjament que es troba a la part dreta de la “home”. En el resultat apareixeran tots els allotjaments amb disponibilitat que s'ajustin a les característiques sol•licitades i es pot sol•licitar fer una "prereserva".

  Entrant a l'apartat de “NEKARESERVES” que es troba al costat dret de la “home”.

  Des de la fitxa d'un allotjament. S'hi podrà accedir clicant damunt de la identificació de la part superior dreta amb la denominació de "Nekareserves".

POLÍTICA DE PREUS

Els preus publicats al web www.nekatur.net són, en cada cas, responsabilitat de l'allotjament, i tenen validesa per a qualsevol reserva efectuada a través de Nekareserves. En cap cas es cobrarà al client una quantitat diferent de l'acordada a través del servei de reserves de Nekatur.

 • Existeix informació detallada a la fitxa de cada allotjament i servei dels preus vigents.
 • Tots els preus són amb IVA (10% inclòs) a no ser que s'indiqui el contrari en el detall de l'allotjament o s'indiqui a través de Nekareserves.
 • Per al cas de contractació d'estades els preus per períodes s'entendran de la següent manera:
  • Preus per dia: preu per nit en l'allotjament.
  • Preus de cap de setmana: estada de divendres a diumenge, dues nits.
  • Preus per setmana: estada de 7 nits consecutives.

PROCEDIMENT

 1. Un cop el client hagi mostrat interès que se li faci la reserva en un dels allotjaments, se sol•licitaran les dades de contacte i característiques de la reserva i a continuació se’n facilitarà el pressupost.
 2. Un cop el client accepta el pressupost d'un dels allotjaments, se l’informa que en les pròximes 24 hores es confirmarà la prereserva.
 3. Quan “Nekareserves” hagi confirmat amb el propietari la prereserva es comunicarà a través d'algun mitjà de contacte facilitat pel client la forma que l’establiment en qüestió accepta perquè es realitzi el pagament de la bestreta. Aquest procés pot variar depenent de la forma que tingui l'establiment estipulat per cobrar la bestreta. Les formes de pagament de la bestreta acceptades pels establiments poden ser les següents:

  • A través de transferència bancària:Es faciliten les dades bancàries perquè el client realitzi l'ingrés.
  • Targeta de crèdit com a cobrament de bestreta:Se sol•licita al client les dades de la targeta de crèdit en la qual el propietari carregarà l'import de la bestreta corresponent. Una vegada introduïts les dades correctes de la targeta es confirma la reserva.
  • Targeta de crèdit com a garantia:En aquests casos no es reté cap import com a bestreta excepte en cas de cancel•lacions que es cobra l'import estipulat. Una vegada introduïts les dades correctes de la targeta es confirma la reserva.

  En el cas que el propietari no sol-liciti bestretes la reserva serà definitiva quan l'allotjament confirmi la disponibilitat.

  El termini per realitzar l'ingrés de la paga i senyal (en aquells establiments que ho sol-liciten) és de 48 hores des del moment que es rebi per part de Nekareservas la confirmació de la prerreserva. Obligatòriament se sol-licita, en aquells casos que sigui així, que en el concepte de la transferència de la bestreta s'indiqui el nom de la persona que hagi realitzat la prerreserva. Per accelerar l'enviament de la confirmació de la reserva, el client pot enviar a Nekatur el justificant de l'ingrés de la paga i senyal per email (erreserbak@nekatur.net) o per fax (943.32.67.00). Les despeses de gestió per la realització de la transferència correran sempre a càrrec del client, en cap cas el propietari de l'allotjament es farà càrrec de les mateixes.

  Hi ha allotjaments que ofereixen l'opció de reserva on-line a través de Nekareservas. On el client, al introduir les dades de la targeta a la web, se li confirma la reserva.

 4. Quan Nekareserves tingui constància de l'ingrés de la paga i senyal s'enviarà al client la confirmació detallada de la reserva juntament amb altres documents si n'hi hagués (normativa interna, etc.). Fins a aquest moment la reserva no serà efectiva.
 5. La reserva serà garantida fins a les 20:00 h del dia previst d'arribada. De no ser així, a partir d'aquesta hora, la reserva es considerarà cancel-lada (sempre que no es comuniqui en cas contrari amb anterioritat). L'usuari perdrà la reserva així com el dret a la devolució de qualsevol quantitat abonada.
 6. L'ús de l'allotjament i dels serveis reservats a través de "Nekareserves" durarà el termini convingut entre les dues parts. Qualsevol ampliació o reducció del termini prèviament a la reserva està supeditada a la supervisió de "Nekareserves".

CONDICIONS

L'estada mínima a les reserves realitzades a través de Nekareserves serà de 2 nits, excepte per Setmana Santa i ponts que serà de 3 o 4 nits depenent del nombre de dies que corresponen com a festius en cada cas, o d'allò que estableixi l'allotjament.

A Nekareserves cada allotjament tindrà l'opció d'establir un mínim de nits en diferents èpoques de l'any.

En aquelles reserves que es realitzin 72 h abans de l'entrada a l'establiment, el client haurà de pagar el 100% a l'hora de confirmar-ne la reserva excepte en els establiments que no accepten bestreta. Quan la reserva sigui presencial a l'oficina de Nekatur el pagament es realitzarà en metàl-lic, mitjançant transferència al número de compte de l'establiment o facilitant el client les dades de la targeta perquè el propietari procedeixi al cobrament de la bestreta o ho guardi com a garantia depenent de les condicions de l'establiment en qüestió.

Les reserves es realitzaran amb un mínim de 48h abans de l'entrada a l'establiment.

La reserva no serà efectiva fins que no es produeixi el pagament de la bestreta segons les condicions estipulades per cada establiment i es rebi la confirmació de la reserva per part de la central.

El pagament de la paga i senyal es farà segons les formes admeses per cada establiment i en aquells que es realitzi a través de transferència bancària al número indicat per Nekareserves, en l'operació s'indicarà el nom de la persona que hagi realitzat la prereserva. La quantitat pendent haurà de ser abonada al propietari o encarregat de l'allotjament en el moment de la presentació de la factura.

La paga i senyal que se sol•licitarà serà la següent,(percentatge respecte al total de la reserva):

 • 1 nit o prolongació d'una nit en una reserva - 100% del total de serveis reservats.
 • Estades de 2 dies o més - 50% del total de serveis reservats
 • Estades amb arribada a menys de 72h: 100% del total dels serveis reservats.

En aquells establiments que sol-liciten l'ingrès de la paga i senyal i aquest no es realitza en el termini acordat (48 hores), la prereserva caducarà i passarà a estar cancel-lada.

El pagament de la resta de la reserva s'abonarà directament a l'allotjament al final de l'estada o a l'entrada (en cas que així s'indiqui en la normativa interna de l'allotjament).

En el cas excepcional que la reserva sigui d'una nit se sol-licitarà que l'ingrès sigui del 100% de la reserva IVA inclòs.

El client és totalment i exclusivament responsable de fer una declaració correcta del total de persones que ocuparà l'allotjament. El propietari o NEKARESERVES podrà legalment negar-se a admetre l'entrada o si escau desallotjar a d'altres persones que no hagin estat declarades.

El client és total i exclusivament responsable de fer declaració del total d'animals que ocuparan l'allotjament en el cas que l'establecimeinto els admeti. El propietari o NEKARESERVAS podrà legalment negar-se a admitira l'entrada o si escau desallotjar als animals que no hagin estat declarats.

En les reserves realitzades per mitjà de Nekareserves només seran aplicables les ofertes assenyalades en el document de prereserva enviat al client. La resta d'ofertes de l'allotjament publicades a la fitxa del web de Nekatur es poden aplicar en el mateix allotjament si escau. Nekatur no es fa responsable de l'aplicació d'aquestes ofertes.

El client s'haurà de sotmetre als usos i prescripcions particulars de l'allotjament, als serveis dels qual gaudeixi o contracti, i molt particularment al reglament de règim intern si n'hi ha.

El client és responsable de l'allotjament que ocupi i del seu contingut, i s'espera que en tingui cura i que el deixi net i ordenat. Qualsevol desperfecte correrà al seu càrrec i haurà d'abonar les despeses corresponents.

En particular el client haurà d'abstenir-se de realitzar activitats que puguin causar danys o molèsties als altres usuaris turístics o a qualsevol persona que s'hi pugui veure afectada.El client té l'obligació de pagar en el moment de la presentació de la factura o document substitutiu el preu dels serveis reservats sense que, en cap cas, el fet de presentar una reclamació l'eximeixi d'aquest pagament.

El tractament de dades personals per a la prestació del present servei es realitzarà conforme a allò que estableix la Política de Privadesa i de Protecció de Dades.

MODIFICACIONS DE RESERVES

Serà possible realitzar una modificació per ampliar l'estada sempre que l'allotjament tingui disponibilitat. En aquest cas es recalcularà el preu que cal abonar segons les tarifes vigents, s'efectuarà la reserva i es confirmarà una vegada que hagi ingressat la paga i senyal sol•licitada.

En els casos en què el propietari estigui d'acord es podrà negociar un canvi de dates. En cap cas serà possible realitzar una reducció de dies en la reserva.

Si un client no està satisfet amb el servei ofert, ha de posar-se en contacte com més aviat millor amb el propietari o, en defecte d'això, amb la nostra oficina. D'aquesta manera serà possible aclarir les coses durant la seva estada.

CANCEL•LACIONS I DEVOLUCIONS

En cas d'anul•lació d'una reserva, s'aplicarà un percentatge de penalització, respecte a la paga i senyal, en funció de l'antelació amb què s'anul•li la reserva. Totes les despeses derivades que se’n derivin van a càrrec del client (comissió de transferència, etc.).

Dies d'antelació Percentatge de penalització
0-15 100%
16-30 50%
A partir 31 dies 5%

En cas que NEKARESERVES hagi de cancel•lar la reserva per causes de força major, s’oferirà al client un canvi de dates, un altre allotjament del mateix tipus (segons disponibilitat) o se li retornarà íntegrament l'import abonat.

Quan la cancel•lació es produeixi una cop el client es trobi allotjat a l’establiment, el client haurà d’abonar l’import total de tots els serveis reservats amb NekaReserves..

DENEGACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tota la informació sobre allotjaments publicada a www.nekatur.net és facilitada directament per cada establiment. Per tant, NEKATUR, malgrat el seguiment que realitza dels establiments adherits, no es fa responsable de l'autenticitat ni veracitat d'aquesta informació, sent responsabilitat exclusiva dels allotjaments.

Acceptar la reserva gestionada pel servei de Reserves de NEKATUR – “Nekareserves”, suposa l'acceptació per part del client de totes i cadascuna de les condicions exposades.

RECORDA QUE ÉS MOLT MILLOR RESERVAR AMB ANTELACIÓ, JA QUE LES PLACES EN AQUEST TIPUS D'ALLOTJAMENTS (AGROTURISMES / CASES RURALS) SÓN LIMITADES.