L’Associació Nekazalturismo-Landaturismo Elkartea, “NEKATUR”, compleix amb els requisits establerts a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, motiu pel qual ha creat l’avís legal següent.

La navegació pel lloc web www.nekatur.net está subjecta a les condicions recollides en el present “Avís legal”, les quals podran ser actualitzades periòdicament i sense avís previ. La navegació pel lloc web www.nekatur.net implica la perfecta comprensió i l’expressa acceptació de les esmentades condicions per part de l’usuari.

L’associació Nekazalturismoa es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a www.nekatur.net i podrà canviar, suprimir o afegir els continguts i serveis que s’hi ofereixen, així com la forma en què hi apareixen presentats o localitzats.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualselvol modificació. Donat cas que l’usuari proporcioni dades de caràcter personal referents a tercers a través dels diversos formularis de www.nekatur.net, l’usuari els haurà d’informar, amb caràcter previ a la seva inclusió, dels extrems continguts en aquest avís legal.

L’usuari és l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar a l’associació Nekazalturismoa, o a qualsevol tercer, a causa d’emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Epígraf Informació bàsica sobre Protecció de Dades Información Adicional
Responsable

Asociación Nekazalturismo - Landaturismo Elkartea “NEKATUR”

  • Nekatur
  • Beizama Bildua 1
  • CP 20739 – Beizama (Gipuzkoa)
  • e-mail: agroturismo@nekatur.net
  • www.nekatur.net
  • Registre d’Associacions del País Basc, Associació Número AS/G/21454/2018
Finalitat

Tramitació de les seves soŀlicituds de reserva/consulta. Enviament de comunicacions sobre ofertes, serveis i altres informacions d’interès.

Les seves dades personals seran utilitzades únicament per a la prestació del servei ofert a través del portal, així com per a l’enviament d’informació que l’usuari hagi pogut soŀlicitar i futures comunicacions d’activitats de l’associació que puguin ser del seu interès.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre la persona interessada no en soŀliciti la canceŀlació.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Si ha marcat la casella corresponent, la base legal per a l’enviament de publicitat sobre els nostres productes i serveis és el seu consentiment. Com a usuari, pot retirar-lo en qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment donat amb aquesta finalitat condicioni la tramitació/gestió d’altres soŀlicituds realitzades per vostè.

Destinataris

Les seves dades no es comuniquen a tercers excepte per obligació legal.

Les seves dades no es cedeixen a tercers tret dels casos en què hi hagi una obligació legal.

Drets

Accés, rectificació i canceŀlació de dades personals, així com els altres drets detallats a la informació addicional.

Té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Associació Nekazalturismo - Landaturismo Elkartea, Nekatur, estem tractant les seves dades personals. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o soŀlicitar la seva canceŀlació quan les dades ja no siguin necessàries.

 

Propietat Inteŀlectual i Industrial

Tots els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat inteŀlectual que puguin correspondre als continguts esmentats, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat de l’Associació Nekazalturismo-Landaturismo Elkartea o dels seus legítims propietaris, i en queden reservats tots els drets.

Està prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, totalment o parcialment, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o d’altres, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de l’Associació Nekazalturismo-Landaturismo Elkartea o dels seus legítims propietaris.

L’Associació Nekazalturismo-Landaturismo Elkartea no serà responsable dels danys o perjudicis que puguin derivar-se de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la seva infracció de qualsevol disposició legal vigent.

Tota la informació sobre allotjaments publicada a www.nekatur.net és facilitada directament per cada establiment. Per tant, Nekatur, malgrat el seguiment que realitza dels establiments adherits, no es fa responsable de l’autenticitat ni veracitat d’aquesta informació, de manera que és responsabilitat exclusiva dels allotjaments.

Enllaços

L’Associació Nekazalturismo-Landaturismo Elkartea no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que es puguin incorporar al lloc web, per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que hi regeixin.