Si eres socio/a o suscriptor de alguno de estos colectivos/entidades/agrupaciones, benefíciate del descuento que te ofrece Nekatur.

En este apartado podrás encontrar la relación de Colectivos/Entidades/Agrupaciones con las cuales NEKATUR ha llegado a un acuerdo donde ofrecemos descuentos en estancias a sus socios/as / suscriptores/as en los alojamientos adheridos de NEKATUR.

CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA

·         Caldràque el beneficiaris'identifiqueambl'acreditació del col·lectiu/entitat/grup per accedir al descompte.

·         Descompte del 10% per a estades de 2 nits en temporada baixa (2 nitsseguides i en un mateixestabliment).

·         Temporada baixaincloutotl'anyexcepte: Setmana Santa, ponts, vacancesd'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre), Nadal (del 23 de desembre al 7 de gener).

·         L'estadapot ser capsetmana i entre setmana.

·         El descomptenoméss'aplicarà a l'allotjament, estanexempts del mateixqualsevolaltreservei (esmorzar, menjars, sopars, extres, etc..

·         Eldescompteoferit a cada beneficiaris'aplicaràsegons el modalitatd'establimentdesignat:

  • En elsallotjaments de lloguer per habitacions, el descomptes'aplicarà a l'habitació en la quals'allotgi el beneficiari no podent ser aplicable a altrespossibleshabitacions que hagipogut reservar.
  • En elsallotjaments de lloguer per apartaments o casa sencera, el descomptes'aplicarà en el lloguer de l'estadaamb la capacitat oficial de l'establiment, sensetenir en compte les supletòries

·         Elsdescomptes no són acumulables. Aixòés, dos beneficiaris que dormin en una mateixahabitació o lloguin un apartament o casa sencera, no obtindran el doble de descompte.

·         Solament es podràgaudird'aquestdescompte en elsallotjamentsadherits a aquesta oferta i a cadascundelspercentatges de descompte.

·         En el llistatd'establimentsadherits a l'oferta, s'indicarà que modalitats'aplicarà el descompte en cada allotjament, i si té alguna condició particular.

·         Aquestes ofertes seranvàlida des de l'1 de gener del 2024 al 31 de desembre del 2024.

·         El descomptes'aplicarà en l'establiment a l'horad'abonar el total de l'estada.

A l'hora de realitzar la reserva, el beneficiarihauràd'informar al/a propietari/a que es volgaudir de l'oferta.