Oferim informació d'alguns dels serveis que s'ofereixen des de l'Associació Nekazalturismoa-Landaturismoa i de com poder-hi pertànyer:

Vídeo Presentació Nekatur

Serveis

 • Lloc web: www.nekatur.netb> on hi apareix àmplia informació de cadascun dels establiments.
 • Es publica anualment una guia general d'agroturismes i cases rurals d'Euskadi, així com altres materials promocionals com CD, mapes provincials, separadors, calendaris, etc.
 • S'actualitza informació d'altres edicions i portals d'Internet.
 • S'ofereix recolzament en la implantació del Sistema de Qualitat per aconseguir la Q de qualitat en els agroturismes i cases rurals, així com un Manual de Bones Pràctiques.
 • S'ofereix un servei de disponibilitat de places, mitjançant el qual els propietaris informen de l'ocupació de què disposen en el seu establiment.
 • S'assisteix a fires, carpes, tant a nivell estatal com a l'estranger promocionant els nostres establiments.
 • S'organitzen cursos de formació.
 • Publicitat, comercialització, etc.
 • Realització d'un reportatge fotogràfic de l'establiment.

Requisit

És imprescindible per poder pertànyer a aquesta associació ser propietari i/o titular d'un agroturisme i/o una casa rural a la Comunitat Autònoma Basca i disposar de la Llicència d'Obertura expedida pel Departament de Turisme del govern basc.

Documentació que cal presentar

La informació que cal lliurar per pertànyer a l'Associació Nekazalturismo-Landaturismoa és la següent:

 • Còpia de la Llicència d'Obertura expedida pel Departament de Turisme del govern basc.
 • Còpia de l'Assegurança de Responsabilitat Civil
 • 2 fotografies de mida carnet del propietari o responsable
 • Fotocòpia del DNI del propietari o responsable
 • Imprès de sol-licitud d'adhesió a l'associació
 • Fitxa de l'allotjament
 • Qüestionari (informació per al web)
 • 8 fotos (temporalment fins que el fotògraf faci el reportatge fotogràfic de l'allotjament)
 • Compromís d'adhesió al Servei de Disponibilitat de places (en cas d'estar interessats).
 • Croquis (com arribar a l'allotjament en cas de no haver-ho dibuixat en el qüestionari).

Quota

Per pertànyer a l'associació es paga una quota d'adhesió que es pot pagar d'una da'questes maneres:

*CUOTA D'ACCÉS 350€

- Inclou: accés + placa Nektaur + formació telefònica sobre les Eines de Nekatur.

-Forma de pagament: 200€ abans d'entrar (ingrés en compte) i 150€ als 3 mesos (per compte)

*CUOTA D'ACCÉS AMB REPORTAJE FOTOGRÀFIC 500€

-Inclou: accés + placa de Nekatur + formació/presentació de les Eines de Nekatur insitu + amplo reportatge fotogràfic

-Forma de pagament: 300€ abans d'entrar (ingrés en compte) i 200€ als 3 mesos (per compte)

Un cop s'entra a l'associació, es paga una quota anual d'una quantitat que resulta de la suma de 130 € + l'ocupació d'un dia en l'establiment (es calcula multiplicant el nombre d'habitacions pel seu preu mitjà). El resultat total es divideix entre 12 (mesos) i mensualment es passa per compte.

Exemple : Un allotjament que lloga per habitacions i en té 6, i el preu de cadascuna d'elles és de 40€.


6 (habitacions) x 40 (preu habitació) = 240 € (ocupació d'un dia) + 130 € (quantitat fixa) = 370 € entre 12 (mesos) = 30,83 € (al mes)

Procediment d'adhesió a l'associació

 1. Presentació per part de l'interessat de tota la documentació sol-licitada a l'oficina central de l'associació.
 2. Presentació de la informació en la següent reunió mensual de la Junta Directiva on s'estudia la documentació i es decideix la realització d'una visita a l'establiment.
 3. La persona responsable de realitzar la visita es posa en contacte amb el propietari per realitzar la visita i fer-ne una valoració.
 4. Presentació novament de tota la documentació i valoració de la visita en la següent reunió de la Junta Directiva on es decideix l'acceptació de l'establiment a l'associació.
 5. En cas que se n'accepti la sol-licitud el personal de l'oficina li ho comunica a l'interessat i li sol-licita que realitzi l'ingrés de la quota d'adhesió en un dels números de compte de què disposa l'associació.
 6. Un cop que l'interessat enviï el justificant de pagament de la quota d'adhesió serà efectiva la pertinença a l'associació i se li comunicarà per escrit.
 7. S'inclou tota la informació en els diferents suports de l'associació (web, actualització guia, base de dades, etc.), i s'informa els clients sobre l'allotjament en qüestió (en cas que s'hagi interessat en el servei de disponibilitat de places).