Alojamiento_rural_Bizkaia_Aldori_Landetxea

Aldori Landetxea

Muxika (Bizkaia)

946 27 15 09 - 671 67 10 89

Eusko Jaurlaritzako Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza “EUSKADIKO TURISMO IRISGARRITASUNAREN EREDUA” garatzen ari da 2008. urteaz geroztik, Euskadiko turismo-eskaintzaren irisgarritasuna hobetzeko, pertsonen aniztasun funtzionala kontuan hartuz eta irisgarritasunaren kontzeptua balio erantsiko eta bikaintasuneko eragile moduan aplikatuz, izan ere, irisgarritasunean egindako hobekuntzak ororentzat dira onuragarriak, inguruei eta zerbitzuei kalitate, segurtasun eta erosotasun handiagoa ematen baitiete.

Atal honetan, ostatu honi egindako diagnostikoari buruzko informazioa ikusiko duzu; baita aniztasun funtzional bakoitzerako zer irisgarritasun-maila duen ere.

Aniztasun funtzional motak

Ibiltzeko modukoa

Informazio gehiago

Ibiltzeko modukoa

Informazio gehiago

Ibiltzeko modukoa

Informazio gehiago

Irisgarria

Informazio gehiago

Ibiltzeko modukoa

Informazio gehiago

Oro har, eragina duen aniztasun funtzional eta elementu bakoitza hiru mailatan baloratzen da: IRISGARRIA, ERABILGARRIA eta EZ IRISGARRIA. Hiru maila hauek bereizteko, koloreez baliatu gara: berdea, anbar eta gorria.

 • Irisgarria

  Euskadiko turismo-irisgarritasunaren ereduak eskatzen dituen irizpide guztiak betetzen ditu, aniztasun funtzionala duten pertsona guztiek establezimendura modu autonomoan sartzeko aukera izan dezaten.

 • Ibiltzeko modukoa

  Euskadiko turismo-irisgarritasunaren ereduaren irizpide gehienak betetzen ditu; beraz, aniztasun funtzionaleko pertsona gehienak modu autonomoan sartu ahalko dira establezimenduan.

 • Ez irisgarria

  Ez ditu betetzen Euskadiko turismo-irisgarritasunaren irizpide gehienak.

Fisikoa

 • SARBIDEA KANPOTIK

  Baloratutako baliabidera sartzeko aukerarengatik definitutako kontzeptua. Kontuan hartzen dira, besteak beste, kanpoko ingurua, atalasearen igarotzea eta bestibulura sartzea.

  Zoladura egokia da
  Atea
  Zabalera: 92 cms
  Erraz irekitzen dira
  Irekitzeko angelua: 90º
  Deitu eta irekitzeko mekanismoa badago:
  Altuera: 140 cms
  Atondoa
  Biratzeko tartea egokia

 • APARKALEKUA


  Ibilgailuak aparkatzeko gunerik dagoen aintzat hartzen duen irizpidea. Leku hau, seinaleen nahiz kokapenaren arloko arauetara egokituta dagoen maila handiagoaren edo txikiagoaren arabera baloratuko da.

  Aparkalekua badu
  Pribatua
  30 m baino gutxiagora
  Erreserbatutako plazarik ez dago

 • BAINUGELAK, HIGIENEGUNEAK

  Geletan dauden komunen eta higiene-zerbitzuen barneko ezaugarriak definitzen dituen irizpidea, kontzeptu hauetan: barneko lekurako sarbidea, laguntza teknikoak, segurtasuna.

 • DESPLAZAMENDU HORIZONTALA

  Baliabidearen barnealdearen mugikortasuna definitzen duen irizpidea, zoruaren edo zolaren ezaugarriei eta plano horizontalaren gaineko desplazamenduaren linealtasunari dagokienez, maldarik eta zulorik gabe.

  Zorua
  Laua

 • DESPLAZAMENDU BERTIKALA

  Eskailera, arrapala, igogailu edo plataformen bidez maila desberdinetara heltzeko aukera definitzen duen irizpidea. Eremu irisgarrietara heltzeko, erabiltzea ezinbestekoa denean bakarrik izango du eragina balorazioa.

  Eskailerak
  Kopurua: 18
  Kontramaila du
  Ez dute bozelik
  Badu baranda
  Altuera: 100 cms
  Eskailera-burua du

 • GUNE ERKIDEAK

  Edozeinek erabiltzeko guneen ezaugarriak definitzen dituen irizpidea, hala nola egongelak, salak, jantokiak, tabernak eta kafetegiak. Hainbat irizpide balioetsiko dira, hala nola komunak gertu egotea, eta horien irisgarritasun-ezaugarriak, barne-zirkulazioa eta altzarien ergonomia.

 • LANGILEEN PRESTAKUNTZA

  Balioetsitako baliabidearen langile guztien edo hainbaten prestakuntza balioesten duen irizpidea, hainbat motatako dibertsitate funtzionalak dituzten pertsonen arretan eta tratuan. Ikaskuntzaren intentsitatea eta hura biltzen duten lanpostu funtzionalak balioetsiko dira.

 • GELAK

  Ostaturako gune pribatuaren ezaugarriak (egokitutako gela nagusiki, eta hori egon ezean, horretarako egokitzat hartzen dena) definitzen dituen kontzeptua, bai sarbideari, barrutiko zirkulazioari, altzarien kokapenari eta bainugela eta terrazetarako sarbideari dagokienez.

  Gela kopurua: 6
  Gela arruntak
  Erabilgarria
  Dibertsitate funtzional fisikoa dutenentzat erreserbatutako gela kopurua: 1
  Zentzumenezko dibertsitate funtzionala dutenentzat erreserbatutako gela kopurua: 0
  Sarbidea
  Beheko solairua
  Atea
  Zabalera: 88 cms
  Ate aurreko tartea: 150 cms
  Altzariak
  Ohearen alboko tartea: 90/75 cms
  Ohearen oineko tartea 135 cms
  Ohearen altuera: 53 cms
  Ohe ondoan etengailuak baditu
  Bainugela
  Irisgarria
  Leihoak
  Irekitzeko eta ixteko mekanismoen altuera: 160 cm
  Informazioa indartzeko zentzumen-sistemarik ez dago
  Sistema domotikorik ez dago

 • JATETXEKO / KAFETEGIKO ALTZARIAK ETA TRESNAK

  Altzarien ergonomia-, segurtasun- eta moldagarritasun-ezaugarriak definitzen dituen kontzeptua (mahaiak, aulkiak eta bankuak), baita jateko erreminten (mahai-tresnak) eta haien ergonomiari buruzkoak ere, eta erabilera autonomoa errazteko laguntza teknikoak baliatzeko aukera ere bai.

 • ATE ETA IGAROBIDE LIBREAK

  Zabalera, kokapena, zirkuluazioa eta mugitzeko erraztasuna korridoreetan, leku horizontaletako lotzeko ateen eta ostatura edo erabilera-eremuetara sartzeko beharrezkoak diren igarotzeko eremuen ezaugarriak definitzen dituen kontzeptua.

  Ate gehienen zabalera: 88 cm

 • HARRERA-LEKUA

  Irizpideak harrera-gunera sartzeko aukera definitzen du, hurbiltzeko ezaugarriak eta erakusmahaiarenak baloratuz.

  Sarbidea
  Egokia
  Mostradorea
  Altuera: 110 cms
  Ez dauka beheratutako eremurik

 • EKIPAJEA ERAMATEA

  Ekipajeak ibilgailutik gelara garraiatzeko zerbitzu bat egotea baloratzen duen irizpidea. Zerbitzu hori eskatzeko aukera egotea baloratuko da.

  Eskatuta, ekipajeak garraiatzeko zerbitzua eskaintzen da

Bisuala

 • LANGILEEN PRESTAKUNTZA

  Balioetsitako baliabidearen langile guztien edo hainbaten prestakuntza balioesten duen irizpidea, hainbat motatako dibertsitate funtzionalak dituzten pertsonen arretan eta tratuan. Ikaskuntzaren intentsitatea eta hura biltzen duten lanpostu funtzionalak balioetsiko dira.

 • ARGIZTAPENA

  Erabili beharreko espazioen ezaugarriak definitzen dituen kontzeptua, intentsitatean zein homogeneotasun eta segurtasunean.

 • LOKALIZATZEKO ERRAZTASUNA

  Irizpide objektiboen arabera, hala nola seinaleak, inguruan informazioa eskuratzeko aukera edota baliabidearen nortasuna, nahiz subjektiboen arabera, hala nola orientatzeko intuitibotasuna, tokia aurkitzeko erraztasun edo zailtasun handiagoa edo txikiagoa definitzen duen irizpidea.

  Kokapena
  Hurbiltasuna identifikatzeko seinaleak badaude
  Aurkitzeko erraza
  Kanpo-identifikazioa
  Badu
  Aurrekoa

 • UKIMEN-ORIENTAZIOA
 • ORIENTAZIO BISUALA

  Ikus-urritasunak dituzten pertsonen orientazioa errazten duten elementurik ba ote dagoen balioesten duen irizpidea. Seinaleak eta informazio-kartelak ba ote dauden, eta horien ezaugarriak eta antolaera balioetsiko da, hala nola barne-espazioen kontraste kromatikoak.

 • WEB-ORRIA

  Baloratutako baliabidearen web-orriaren ezaugarriak edota egokitzapena, uneko irisgarritasun-protokoloetara egokituta egotea aintzat hartzen duen irizpidea.

  Idatzizko edo ikusizko informazioa badago
  Ikusizko informazioa badago
  Idatzizko informazioa badago
  Langileek ez dute zeinu-hizkuntza ezagutzen, edo ez dute harremanik zeinu-hizkuntzaren interprete batekin
  Elementu teknikoak
  Testu-telefonorik ez dago
  Indukzio-sistemak
  Ez dago begizta magnetikorik
  Ez dago infragorririk
  Ez dago soinu-balizarik

Entzumenezkoa

 • LANGILEEN PRESTAKUNTZA

  Balioetsitako baliabidearen langile guztien edo hainbaten prestakuntza balioesten duen irizpidea, hainbat motatako dibertsitate funtzionalak dituzten pertsonen arretan eta tratuan. Ikaskuntzaren intentsitatea eta hura biltzen duten lanpostu funtzionalak balioetsiko dira.

 • ENTZUNEZKO ORIENTAZIOA

  Entzumen-zailtasunak dituzten pertsonentzako orientazio-elementurik egotea balioesten duen irizpidea. Entzumen-ahalmena ordezkatzen duten elementu idatzirik ba ote dagoen balioetsiko da, baita beste zenbait argi- eta bibrazio-elementu ere, eta informazio eta komunikazioaren teknologia berriak eta beste elementu domotiko batzuek gaineratzea ere bai.

 • WEB-ORRIA

  Baloratutako baliabidearen web-orriaren ezaugarriak edota egokitzapena, uneko irisgarritasun-protokoloetara egokituta egotea aintzat hartzen duen irizpidea.

  Idatzizko edo ikusizko informazioa badago
  Ikusizko informazioa badago
  Idatzizko informazioa badago
  Langileek ez dute zeinu-hizkuntza ezagutzen, edo ez dute harremanik zeinu-hizkuntzaren interprete batekin
  Elementu teknikoak
  Testu-telefonorik ez dago
  Indukzio-sistemak
  Ez dago begizta magnetikorik
  Ez dago infragorririk
  Ez dago soinu-balizarik

 • HARRERA-LEKUA

  Irizpideak harrera-gunera sartzeko aukera definitzen du, hurbiltzeko ezaugarriak eta erakusmahaiarenak baloratuz.

  Sarbidea
  Egokia
  Mostradorea
  Altuera: 110 cms
  Ez dauka beheratutako eremurik

Intelektuala

 • LANGILEEN PRESTAKUNTZA

  Balioetsitako baliabidearen langile guztien edo hainbaten prestakuntza balioesten duen irizpidea, hainbat motatako dibertsitate funtzionalak dituzten pertsonen arretan eta tratuan. Ikaskuntzaren intentsitatea eta hura biltzen duten lanpostu funtzionalak balioetsiko dira.

 • ARGIZTAPENA

  Erabili beharreko espazioen ezaugarriak definitzen dituen kontzeptua, intentsitatean zein homogeneotasun eta segurtasunean.

 • LOKALIZATZEKO ERRAZTASUNA

  Irizpide objektiboen arabera, hala nola seinaleak, inguruan informazioa eskuratzeko aukera edota baliabidearen nortasuna, nahiz subjektiboen arabera, hala nola orientatzeko intuitibotasuna, tokia aurkitzeko erraztasun edo zailtasun handiagoa edo txikiagoa definitzen duen irizpidea.

  Kokapena
  Hurbiltasuna identifikatzeko seinaleak badaude
  Aurkitzeko erraza
  Kanpo-identifikazioa
  Badu
  Aurrekoa

 • ORIENTAZIO BISUALA

  Ikus-urritasunak dituzten pertsonen orientazioa errazten duten elementurik ba ote dagoen balioesten duen irizpidea. Seinaleak eta informazio-kartelak ba ote dauden, eta horien ezaugarriak eta antolaera balioetsiko da, hala nola barne-espazioen kontraste kromatikoak.

 • WEB-ORRIA

  Baloratutako baliabidearen web-orriaren ezaugarriak edota egokitzapena, uneko irisgarritasun-protokoloetara egokituta egotea aintzat hartzen duen irizpidea.

  Idatzizko edo ikusizko informazioa badago
  Ikusizko informazioa badago
  Idatzizko informazioa badago
  Langileek ez dute zeinu-hizkuntza ezagutzen, edo ez dute harremanik zeinu-hizkuntzaren interprete batekin
  Elementu teknikoak
  Testu-telefonorik ez dago
  Indukzio-sistemak
  Ez dago begizta magnetikorik
  Ez dago infragorririk
  Ez dago soinu-balizarik

Organikoa

 • DIETA BEREZIKO PERTSONENTZAT MENUAK DITUEN JATETXEAREN KARTA

  Elikagai-murriztapenak premia bereziak dituzten bezeroentzako egokituriko menuak kartara gaineratzeko aukera balioesten duen irizpidea. Neurri handiagoan balioetsiko da zeliakoentzako, diabetikoentzako, hirpertentsoentzako eta dieta hipokalorikoentzako espezialitateak egotea.

 • ARNASA HARTZEKO ZAILTASUNAK DITUZTEN PERTSONENTZAKO GELAK

  Arnas arazoak dituzten pertsonentzat (alergiakok, arnas gutxiegitasunak EPOC...) bereziki egokitutako gelak egotea baloratzen duen irizpidea